GDPR REGELS EN PROCEDURES

Door de raad van bestuur werden specifieke regels en procedures vastgelegd in het kader van de bewaking van de privacy van onze leden en medewerkers.
De procedures werden gedocumenteerd voor navolgende deelgebieden :
- ledenadministratie
- sportieve voorbereiding
-,deelname aan competitie en tornooien
- niet-sport gerelateerde evenementen
Alle leden ondertekenen een privacy verklaring waarin zij hun akkoord betuigen om wel omlijnde persoonlijke gegevens te kunnen gebruiken in het kader van de clubwerking.
Zij hebben ook de mogelijkheid om  hun akkoord niet te verlenen.