« Naar het overzicht

Corona - Info


De Corona maatregelen die we in acht nemen!

BBC MUSKETIERSVREMDECORONA-
INFO SPORTACCOMODATIESPORTZAAL
DON BOSCO VREMDE

Zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg verzamelen buiten of op een aangeduide plaats om gezamenlijk in groep de sportzaal binnen te komen.
De ingang en uitgang van de zaal zijn afzonderlijk aangeduid aan de voorkant van de zaal, kant van de parking. Om zich te verplaatsen in de zaal dienen de routemarkeringen te worden gevolgd.
De kleedkamers en de douches zijn gesloten. Iedereen komt dus best naar de wedstrijd in basket kledij. Basketschoenen worden in de zaal aangetrokken.Iedereen die de zaal betreedt draagt een mondmasker. Dit geldt niet voor kinderen van 12 jaar en jonger.
De spelers mogen hun mondmasker afnemen bij aanvang van de warming up en tijdens de wedstrijd.
Bij het binnentreden van de zaal wordt de naam en telefoonnummer van de betrokkene geregistreerd.
Tevens dienen de handen te worden ontsmet.
De zaal mag slechts betreden worden wanneer deze leeg is en ontsmet .
De corona verantwoordelijke zal aangeven wanneer de zaal mag betreden worden en dient ook na te gaan of de corono-maatregelen gerespecteerd worden.
Er is geen maximum aantal opgelegd qua toegelaten toeschouwers. De supporters van de thuisploeg en van de bezoekers moeten evenwel van elkaar gescheiden blijvenzowel in de zaal als in de cafétaria. . Binnen in de zaal  en in de cafétaria dienen vaste bubbels steeds een afstand onder elkaar te respecteren van minimaal 1.5 meter.
De richtlijnen voor supporters, zoals deze worden vermeld op de aangebrachte, affiches dienen te worden gerespecteerd. In de cafétaria dienen de richtlijnen te worden gevolgd zoals ter plaatse aangegeven.
Het te gebruiken materiaal wordt ontsmet voor elke wedstrijd.
Dit betekent al het materiaal op de wedstrijdtafel ende ballen.

Vremde 08.09.2020
De algemene corona coördinator
Mevr. S Michiels
Secretaris