« Naar het overzicht

Privacy beleid van de club

Vooraleer onze club persoonsgebonden informatie kan opslaan en verwerken dient zijĀ  hiertoe van de leden de goedkeuring te verkrijgen via een document " Privacy verklaring" ondertekend door het lid zelf of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
De club heeft gepaste GDPR regels en procedures uitgewerkt inzake ledenadministratie, sportieve voorbereiding, deelname aan competitie en tornooien en inzake niet - sportgerelateerde evenementen.
De persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de grenzen van een normale clubwerking.
Wat betreft de technische beveiliging van de gegevens steunt de club op de procedures die ter zake werden uitgewerkt door de sportadministratie.