« Naar het overzicht

Speelfilosofie


Waar onze basketbalclub voor staat!

De geschiedenis van onze club gaat terug tot in 1993.De jeugdspelers van toen zijn dus de vaders en moeders van vandaag. De Musketiers is altijd een familiale club geweest en zal dit ook  blijven.
Naar de toekomst toe wensen wij evenwel verder te evolueren naar een basketbalclub die ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt door het aantrekken van jeugdspelers uit alle lagen van de bevolking auto- of allochtoon om hen de kans te bieden via de basketbalsport, een ploegsport bij uitstek, zich als volwaardig mens te ontwikkelen  in onze maatschappij. Niet alleen sport en integratie is belangrijk maar ook opleiding en kennis. Daarom willen wij ook onze jeugdspelers met eventuele leerproblemen bijkomend ondersteunen .

De aanpak binnen onze club moet dus hoog scoren op gebied van basketbaltechniek, familaal karakter en sociale impact. Hierna wens ik deze thema’s bondig verder toe te lichten.
Op technisch vlak kunnen we er prat op gaan dat onze club is uitgegroeid tot nagenoeg 100 jeugdspelers met een ploeg in elke jeugdcategorie die geleid wordt door een gediplomeerd trainer. Er wordt gewerkt volgens een coherent opleidingsschema waarbij vooraf is gestipuleerd over welke technische vaardigheden de jeugdspeler(ster) moet beschikken bij het verlaten van elke leeftijdscategorie.
Het familiaal karakter van de club wordt niet enkel in de verf gezet door een aantal nevenactiviteiten die gericht zijn op de families van onze spelers(sters) maar in de eerste plaats door onze wedstrijdaanpak. Iedereen technisch hoog of minder begaafd neemt actief deel aan de wedstrijden waarbij wij toch de ambitie hebben om kapioenenploegen te vormen. De voldoening bij succes is dan des te groter en het feest navenant.
Onze sociale impact trachten we te realiseren door in samenwerking met de desbetreffende gemeentebesturen zoveel mogelijk jongeren van alle origine aan te trekken. Wanneer er zich bij onze spelers(sters)leerproblemen zouden voordoen  hebben wij de intentie om in samenspraak met de betrokken families professionele bijscholing en ondersteuning aan te bieden.

Ik ben ervan overtuigd dat met de gedreven trainers en medewerkers waarover de club beschikt we er zullen in slagen om kampioenen af te leveren niet alleen op basketbaltechnisch vlak maar ook als mens in onze maatschappij.

Namens de raad van bestuur
De voorzitter
Jos Vlaminckx